mediambient-icono

Medi Ambient

El medi ambient és l’eix principal de la nostra consultoria des del seu naixement. Des d’aquesta àrea s’ofereixen els serveis necessaris per tal de caminar cap a la sostenibilitat territorial i el compromís de l’empresa privada amb el medi ambient.

En aquest marc desenvolupem tasques d’assessorament en la implantació i comunicació de nous sistemes de gestió i/o ordenances, educació ambiental, assessorament i avaluació de plans urbanístics, estalvi energètic, mobilitat, canvi climàtic, residus, etc.… També oferim els nostres serveis per tal d’ajudar a assolir la sostenibilitat en l’àmbit local dels nostres clients. Partint del principi “Pensa globalment, actua localment” pretenem donar resposta a la creixent inquietud envers la problemàtica ambiental.

1

Assessorament legal i tècnic

 • Redacció d’ordenances i plecs tècnics
 • Auditories i informes
 • Plans, programes i projectes de prevenció de residus, gestión de l’aigua, mitigació del canvi climàtic, mobilitat sostenible

Exemples de feines realitzades:

 • Redacció de Plans de gestió de Recursos Hídrics i Plans de Sequera.
 • Seguiment de la producció de residus als grans generadors, hotels i grans restaurants.
 • Redacció de Plecs tècnics per a la contractació de serveis municipals (Jardineria,Marques Vials, Gestió de Parcs Verds,…).
 • Estudi econòmic d’implantació i/o recuperació de serveis públics.

2

Comunicació

 • Campanyes informatives i estratègies de comunicació
 • Creació de recursos per a la comunicació
 • Organització de jornades tècniques

Exemples de feines realitzades:

 • Campanya de foment de la Recollida d’oli vegetal domiciliari al Pla de Mallorca.
 • Campanya de foment del Civisme a Capdepera.
 • Comunicació del Pla Pilot per a l’estalvi d’aigua als habitatges de Manacor.

3

Impacte ambiental i territori

 • Avaluacions d’impacte ambiental
 • Informes de sostenibilitat ambiental
 • Plans i programes de vigilància ambiental
 • Control ambiental de l’execució de projectes finançats amb fons europeus. Principi DNSH (Do Not Significant Harm)

Exemples de feines realitzades:

 • Avaluacions d’impacte ambiental per a instal·lacions de temporada dins àmbit de costes.
 • Avaluació d’impacte ambiental de modificacions de Normes Subsidiaries a Felanitx, Artà, Marratxí…
 • Vigilància Ambiental a les obres de clausura de l’Abocador de s’Estret (Andratx).

4

Educació ambiental

 • Projectes d’educació ambiental
 • Creació de recursos educatius
 • Gestió d’esdeveniments, diades i tallers educatius

Exemples de feines realitzades:

 • Gestió del concurs de dibuix “L’aigua, font de vida”.
 • Educació ambiental a escoles i platges.
 • Creació de recursos educatius per a tallers i xerrades.

5

Petjada de Carboni i compensació d’emissions

 • Càlcul de Petjada de Carboni per empreses i administracions públiques
 • Plans de reducció d’emissions
 • Projectes de Compensació d’emissions
participacio-icono

Participació i Govern Obert

Des de Gest Ambiental entenem la participació ciutadana com un mitjà que afavoreix la intervenció dels habitants en els assumptes públics per tal que aquests puguin influir directa o indirectament en les polítiques que es duen a terme. L’objectiu de la Participació Ciutadana és la corresponsabilització de tots els agents (ciutadans, entitats, polítics i tècnics) en la construcció compartida d’allò públic. Implica una nova manera de treballar conjuntament en la gestió pública, basada en el consens de tots els agents, afavorint els processos de Govern Obert.

1

Assessorament legal i tècnic

 • Govern Obert – Governança participativa
 • Innovació pública
 • Redacció d’ordenances i reglaments de participació
 • Plans, programes i projectes de participació ciutadana com puguin ser: pressuposts participatius, consultes per el desenvolupaments d’accions…
 • Assessorament a entitats
 • Reconeixements i gestió de certificats de participació infantil i juvenil
 • Comunicació i promoció de projectes participatius

Exemples de feines realitzades:

 • Certificat Ciutat Amiga Infància d’UNICEF a Santanyí.
 • Pressuposts Participatius d’Artà.
 • Assistència tècnica en Participació a l’ajuntament de Marratxí.

2

Educació en la participació

 • Programes educatius i de foment de la participació entre els joves
 • Gestió d’esdeveniments, diades i tallers educatius
 • Organització de jornades tècniques

Exemples de feines realitzades:

 • Programa Aprenem a Participar de Marratxí.
 • Organització Jornades Experiències Vives en Participació pel Consell de Mallorca.
 • Organització I Jornada tècnica en democràcia i participació infantil i juvenil per a l’ajuntament de Santanyí.
turisme-icono

Turisme

Al llarg de la nostra experiència laboral i vist la importància d’aquest sector en l’economia de les Illes Balears, hem volgut incorporar aquesta nova línia de feina al nostre full de serveis. D’una manera molt similar al Medi Ambient, les tasques de gestió de les diferents administracions i empreses vinculades al Turisme, necessiten d’un assessorament i una ajuda externa. Amb el nostre equip reunim les capacitats idònies per tal de satisfer les necessitat de les empreses privades i les administracions en aquest àmbit de feina.

1

Assessorament tècnic

 • Redacció de Plans de Desenvolupament Turístic
 • Creació i gestió de producte turístic
 • Enquestes de satisfacció turístiques
 • Disseny i càlcul d’indicadors de seguiment turístic
 • Implantació de certificacions i segells de sostenibilitat turística

Exemples de feines realitzades:

 • Redacció de Plans de Desenvolupament Turístic municipals.
 • Assessorament en turisme i turisme de natura.

2

Comunicació turística

 • Creació de material per a la difusió de destins (mapes, fulletons, etc)
 • Elaboració de webs i material de promoció
 • Redacció estratègies comunicatives per a la visualització de destins

Exemples de feines realitzades:

 • Dissenys dels fulletons turístics d’Artà Racons amb encant d’Artà i Xarxa de Senders
qualitat-icono

Qualitat

Entenem la qualitat com la millora continuada dels processos de gestió d’una empresa privada o administració. Des de ja fa temps els segells de qualitat estan estesos i els més populars gaudeixen de reconeixement internacional. Segells com l’EMAS o els ISOs garanteixen una qualitat i un respecte pel medi ambient amb una clara repercussió de cara als potencials clients. També existeixen altres segells més específics com podrien ser el SICTED o els Ecolabel. De tots ells Gest Ambiental en feim la implantació i els seguiment.

Implantació i seguiment de segells i sistemes de gestió:

 • Implantació de sistemes de qualitat
 • Implantació de sistemes de gestió ambiental

Exemples de feines realitzades:

 • Implantació i seguiment del SICTED a Artà
tramit copia

Servei de gestió, tramitació i resolució de subvencions i cerca de finançament per al desenvolupament de projectes

1

Suport per la cerca de finançament

 • Cerca de finançament per el desenvolupament de projectes i anàlisi estratègic de finançament
 • Redacció de documents i suport a la tramitació per a la sol·licitud de subvencions
 • Anàlisi de projectes i avaluació de les possibilitats de finançament
 • Fons Europeus – Netx Generation UE, acompanyament en la seva tramitació

2

Suport per a la resolució de subvencions o ajudes pròpies de l’entitat o administració

 • Assessorament en la redacció de bases de convocatòria
 • Servei o oficina d’atenció al sol·licitant
 • Suport en la tramitació i anàlisi d’expedients
 • Redacció de proposta d’informes de resolucions