Els nostres serveis

La nostra oferta de serveis és variada i vol adaptar-se a les necessitats concretes dels nostres clients. Realitzam tasques de rigor i qualitat gràcies al nostre equip de treball amb experiència en el món de la sostenibilitat, la participació ciutadana, la gestió turística i la implantació de segells de qualitat.

mediambient-icono

Medi ambient

El medi ambient és l’eix principal de la nostra consultoria des del seu naixement. Des d’aquesta àrea s’ofereixen els serveis necessaris per tal d’assolir la sostenibilitat territorial i el compromís amb el medi ambient.

turisme-icono

Turisme

Amb el nostre equip reunim les capacitats idònies per tal de satisfer les necessitat de les empreses privades i les administracions en aquest àmbit de feina.

participacio-icono

Participació Ciutadana

L’objectiu de la Participació Ciutadana és la corresponsabilització de tots els agents (ciutadans, entitats, polítics i tècnics) en la construcció compartida d’allò públic.

qualitat-icono

Qualitat

Des de Gest Ambiental oferim tot tipus d’assessorament per tal d’aconseguir les certificacions que els nostres clients busquen, ja siguin ambientals, turístiques o mixtes.

tramit copia

Tràmits

Servei de gestió de subvencions per a administracions.

OFERIM UNA GRAN VARIETAT DE SERVEIS PER ADAPTAR-NOS A LES TEVES NECESSITATS
Gest Ambiental neix l’any 2010 com un projecte que agrupa especialistes amb experiència en el món de la gestió municipal i la sostenibilitat.

Els nostres objectius

Avançar cap a la SOSTENIBILITAT TERRITORIAL amb la implantació de nous models de gestió.

FORMAR I DONAR EINES als més joves per tal d’ajudar a convertir-los en adults participatius i respectuosos amb el medi.

Afavorir una GOVERNANÇA OBERTA i una GESTIÓ PARTICIPADA d’allò públic.

Treballar des de la PROXIMITAT I LA TRANSPARÈNCIA amb els nostres clients.

Fomentar el DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC seguint criteris de sostenibilitat i responsabilitat.

Actuar com a catalitzadors per afavorir la posada la posada en funcionament de PROCESSOS DE MILLORA CONTINUA.

Responsabilitat social corporativa