TURISME

Al llarg de la nostra experiència laboral i vist la importància d’aquest sector en l’economia de les Illes Balears, hem volgut incorporar aquesta nova línia de feina al nostre full de serveis. D’una manera molt similar al Medi Ambient, les tasques de gestió de les diferents administracions vinculades al Turisme, necessiten, moles vegades d’un assessorament i una ajuda externa. Amb el nostre equip reunim les capacitats idònies per tal de satisfer les necessitat de les empreses privades i les administracions en aquest àmbit de feina. Aquí, destaca especialment l’obertura de nous productes turístics vinculats a la natura, el medi ambient o el turisme actiu, que juguen un paper clau en les actuals ofertes turístiques, afavorint la desestacionalització i un model turístic més sostenible. Per altra banda, des de la nostra consultora volem destacar també la possibilitat de desenvolupar treballs tècnics interns com poden ser l’anàlisi d’enquestes de satisfacció turística, la generació de materials comunicatius com la senyalització de rutes i/o elements d’interès o l’edició de tríptics informatius.

DESTACAM
Assistència Tècnica contínua en Turisme a l’Ajuntament d’Estellencs

Estellencs és un municipi petit de la Serra de Tramuntana, on tot i l’abundant presència de recursos turístics, especialment en els àmbits de natura, cultura i patrimoni, fins el 2013 no s’havia dut a terme una gestió turística pròpiament dita. Des de Gest Ambiental hem desenvolupat el Pla de Desenvolupament Turístic Municipal d’Estellencs, on s’han marcat les bases per donar un impuls a l’activitat turística local amb l’objectiu de dinamitzar la seva economia i posicionar Estellencs en el mercat turístic. Amb el Pla de Desenvolupament Turístic com a full de ruta, hem desenvolupat un assessorament turístic global al terme d’Estellencs com a tècnics externs. Aquest assessorament ha inclòs tasques especialitzades per tal de posicionar el municipi turísticament així com altres relacionades amb la gestió més quotidiana. Entre les feines especialitzades desenvolupades des de Gest Ambiental destaquen la creació d’una marca turística pel municipi, el treball en el producte de senderisme mitjançant el disseny de tríptics informatius i rutes excursionistes o la realització d’un estudi de senyalització per a remarcar els principals elements d’importància turística. Altres tasques realitzades en el marc de l’assessorament són la gestió de subvencions i el disseny i posterior anàlisi d’enquestes de satisfacció turística.

Assistència Tècnica contínua en Turisme de Natura a l’Ajuntament d’Artà

El terme municipal d’Artà ha treballat en els últims anys per tal de consolidar-se com una destinació turística centrada en el turisme sostenible i de qualitat, on destaca l’objectiu de potenciar productes específics com el turisme actiu i de natura. Al llarg de 2014, Gest Ambiental ha col·laborat amb el consistori artanenc per tal d’ajudar a encaminar-lo cap als objectius fixats. Així, en el marc del turisme actiu i de natura destaquen l’estudi de les potencialitats del Parc Natural de la Península de Llevant com a atractiu turístic, el suport en la creació de proves esportives en la natura i el desenvolupament del producte de senderisme. En aquest darrer cas s’ha realitzat una proposta de xarxa senderista a partir de l’anàlisi dels camins municipals existents i els principals punts d’interès turístic. En el marc del turisme de qualitat, dins l’assessorament global s’ha desenvolupat l’estudi per implantar marques turístiques alternatives (Bike friendly, Pet friendly), una proposta detallada per a la creació d’un ens que permeti mancomunar esforços en la promoció turística amb els municipis veïns i una diagnosi de la qualitat paisatgística del destí, on es destaquen els principals punts febles i es proposen les intervencions necessàries per tal d’esmenar-los.

PROJECTES DESENVOLUPATS
Producció de les senyals per a les Rutes Ciclo-Turístiques
Creació del lloc web per promoure el turisme a Montuïri (www.turismemontuiri.com)
Producció i disseny de la Guia de la Xarxa de Senderes d'Artà
Producció i disseny de la Guia de comerços de la Colònia de Sant Pere
Elaboració dels Tríptics d'Informació Turística
Assessorament en la Declaració de Municipi Turístic
Assistència continua en Turisme
Assistència especialitzada en Turisme de Natura
La producció dels Plans de Desenvolupament Municipal de Turisme (PDTM)