QUALITAT

Entenem la qualitat com la millora continuada dels processos de gestió d’una empresa privada o administració. Des de ja fa temps els segells de qualitat estan estesos i els més populars gaudeixen de reconeixement internacional. Segells com l’EMAS o els ISOs garanteixen una qualitat i un respecte pel medi ambient amb una clara repercussió de cara als potencials clients. També existeixen altres segells més específics com podrien ser el SICTED o els ECOLABELS. En definitiva es tracta de garantir, mitjançat certificacions, un llindars mínims de qualitat i respecte pel medi ambient fet que permet diferenciar la nostra empresa/administració de les altres i així atreure un major nombre de clients visitants,etc... Des de Gest Ambiental oferim tot tipus d’assessorament per tal d’aconseguir les certificacions que els nostres clients busquen, ja siguin ambientals, turístiques o mixtes.

DESTACAM
GESTORS DELS ESTABLIMENTS DEL DESTÍ SICTED ARTÀ

El SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos) és una iniciativa d’àmbit nacional promoguda per l’Instituto de Turismo de España (Turespaña) i la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Treballa amb les empreses i serveis turístics de més de 30 oficis diferents amb el objectiu final de millorar l’experiència i satisfacció del turista a l’establiment distingit però també al destí. En aquest projecte, la nostra consultoria ha treballat conjuntament amb l'Ajuntament d'Artà per tal d'ajudar als establiments turístics a certificar-se amb el segell de qualitat turística Compromís amb la Qualitat Turística, lligat al procés SICTED. Així, hem realitzat les assistències tècniques als negocis ja incorporats al projecte, el suport en la captació de nous establiments així com un suport constant al consistori en la gestió de la destinació. A més, el fet que la nova legislació turística autonòmica obligui als establiments turístics a tenir un segell de qualitat, fa el procés SICTED encara més atractiu

PROJECTES DESENVOLUPATS
Gestors dels establiments del destí SICTED d'Artà