PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Des de Gest Ambiental entenem la participació ciutadana com un mitjà que afavoreix la intervenció dels habitants en els assumptes públics per tal que aquests puguin influir directa o indirectament en les polítiques que es duen a terme. L'objectiu de la Participació Ciutadana és la corresponsabilització de tots els agents (ciutadans, entitats, polítics i tècnics) en la construcció compartida d'allò públic. Implica una nova manera de treballar conjuntament en la gestió pública, basada en el consens de tots els agents. La participació ciutadana ha d’esdevenir un procés educatiu que passi per aprendre a explicar les idees, escoltar els altres, consultar, debatre, negociar i sumar esforços per avançar conjuntament amb la finalitat de millorar el nostre entorn i participar en la presa de decisions, en el seguiment i en el control de govern.

DESTACAM
Dinamització de la Participació Ciutadana de Marratxí – Pla Director de Participació 2017 – 18

El Pla Director de Participació Ciutadana és eina de planificació global que recull les necessitats i disponibilitats d’un àmbit territorial en matèria de participació i permet ordenar, impulsar, reglamentar i identificar les eines i mecanismes de participació més adients per al context local, considerarà totes les estratègies com a vàlides, determinant en funció de cada cas quina és millor aplicar en cada moment del desenvolupament del Pla sempre tenint en compte les particularitats de cada cas.

- Suport i gestió en el reconeixement de Santanyí com a Ciutat Amiga de la Infància

El programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI) impulsat per UNICEF pretén contribuir a millorar les condicions de vida dels nins, nines i adolescents, mitjançant la promoció i la implantació de polítiques municipals que garanteixin el seu desenvolupament integral.
Seguint aquestes directrius, el programa CAI planteja diferents objectius, entre els que destaquen els següents:
- Impulsar la creació de Plans d’Infància Municipals
- Promoure la participació dels nins i nines en la vida pública municipal mitjançant el Consell d’Infància
- Impulsar el desenvolupament de polítiques municipals encaminades a afavorir l’aplicació de la CDN
- Promoure el treball en xarxa d’UNICEF Comitè Espanyol amb les entitats locals

PROJECTES DESENVOLUPATS
- El Debat Familiar – ajuntament de Capdepera, Son Servera, Santanyí, Montuïri
- Coordinació Concerts participatius, igual com està ara a Medi Ambient
- Gestió dels processos de participació ciutadana "Agenda Local 21" a Son Servera, Santanyí, Estellencs i Montuïri