MEDI AMBIENT

El medi ambient és l’eix principal de la nostra consultoria des del seu naixement. Des d’aquesta àrea s’ofereixen els serveis necessaris per tal d’assolir la sostenibilitat territorial i el compromís de l’empresa privada amb el medi ambient. En aquest marc desenvolupem tasques d’assessorament en la implantació i comunicació de nous sistemes de gestió i/o ordenances, en la gestió de processos participatius o en l’educació ambiental. També oferim els nostres serveis per tal d’ajudar a assolir la sostenibilitat en l'àmbit local dels nostres clients. Partint del principi “Pensa globalment, actua localment” pretenem donar resposta a la creixent inquietud envers la problemàtica ambiental. El seguiment de programes com el Pacte de Batles o les Agendes Locals 21, en són un exemple. Altres línies d’actuació que desenvolupam en aquest eix de Medi Ambient són la gestió en l’àmbit de la contaminació acústica (elaborant, entre altres, mapes de renous), en l’impacte ambiental (estudis d’impacte ambiental), en l’eficiència energètica (auditories i certificacions energètiques) o en la formació de treballadors per tal de preparar-los davant els reptes professionals que ofereix l’actual mercat laboral.

DESTACAM
ELABORACIÓ, PRODUCCIÓ I IMPRESSIÓ DE LA GUIA DE CIVISME

El civisme és el projecte col·lectiu d’una ciutadania compromesa amb la societat i els béns públics. Amb la intenció de fomentar el comportament cívic, des de l’Ajuntament de Son Servera s’ha cregut oportú generar la Guia de Civisme, un llibret estructurat en 3 grans eixos: el civisme en l’entorn del municipi, la correcta gestió dels residus i la convivència amb els animals domèstics. En aquesta guia, elaborada i dissenyada per la nostra consultoria, es resumeixen els continguts de la nova ordenança de civisme municipal així com un recull de bones pràctiques en els tres eixos esmentats. A més, també es detallen els diferents canals de la participació ciutadana que disposa el consistori serverí per tal que els veïns puguin prendre part en les decisions i la gestió municipal. La guia consta de 24 pàgines i se n’han distribuït un total de 12.000 exemplars, que s’han traduït en 4 idiomes per tal d’arribar a tota la població del municipi.

SERVEIS PER A EMPRESES

La responsabilitat ambiental creixent i el compliment de la legislació ha situat a les empreses davant el repte d’adaptar-se als nous paradigmes de gestió. Aquesta nova situació es basa en l’eficiència en la despesa i el compliments d’uns estàndards de qualitat ambiental que ajuden a diferenciar l’empresa en un mercat cada cop més exigent.
Des de Gest Ambiental oferim un línia especialitzada per a les empreses centrada en:
- Avaluacions i vigilàncies Ambientals
- Suport legal en temàtica ambiental
- Residus i contaminació de sòls

PROJECTES DESENVOLUPATS
Avaluació d'Impacte Ambiental de la modificació num 2 de les NNSS d'Artà
Càlcul de taxa municipal de residus sòlids urbans
Estudi preví a la regeneració de la platja de Cala Bona
Pla de gestió de l'ús públic de Cala Varques
Seguiment de la gestió de residus i connexió al clavegueram de la planta hotelera
Certificació energètica d'habitatges
Elaboració de l'Avaluació d'Impacte Ambiental per al projecte de construcció del Parc Verd de Campos
Redacció de la memòria ambiental del projecte "Projecte de sortida a la mar de les aigües pluvial de l'Avinguda Primavera" (Colònia de Sant Jordi)
Estudi preliminar per recuperar la gestió directa de la neteja viària
Supervisió Ambiental per a les obres de clausura de l'Abocador de s'Estret
Estudi previ per a l'implantació de l'anàlisi d'ADN per reduir la presencia de femtes canines al carrer
Producció de l'estudi "Pla de Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics en el Municipi de Santanyí"
Campanya informativa "Utilitza el Punt Verd" per els habitatges en rústic
Campanya de concienciación ciudadana "Suma't al Civisme"
Campanya d'informació per als ciutadans sobre el nou sistema de recollida de residus
Campanya d'informació per al nou sistema de recollida de residus a la planta hotelera
Tallers ambientals per a adults i grups específics
Campanya educativa i concurs de dibuix "L'aigua, font de vida"
Gestió dels concerts participatius de l'Obra Social "laCaixa"
Gestió dels processos de participació ciutadana "Agenda Local 21" a Son Servera, Santanyí, Estellencs i Montuïri