OFERIM UNA GRAN
VARIETAT DE SERVEIS
PER ADAPTAR-NOS A
LES TEVES NECESSITATS

Gest Ambiental neix l’any 2010 com un projecte que agrupa especialistes amb experiència en el món de la gestió municipal i la sostenibilitat

Al llarg del nostre recorregut professional i mitjançant l’equip pluridisciplinar de la nostra consultoria, hem anat ampliant i diversificant l’oferta de serveis que desenvolupam per tal d’adaptar-mos als nous reptes que planteja la societat actual.

La nostra oferta de serveis és variada i vol adaptar-se a les necessitats concretes dels nostres clients. Realitzam tasques de rigor i qualitat gràcies al nostre equip de treball amb experiència en el món de la sostenibilitat, la gestió turística i la implantació de segells de qualitat. Oferim la nostra col·laboració per optimitzar la gestió dels diferents productes on estam especialitzats a tot aquell que la requereixi, ja sigui l’administració pública o l’empresa privada. L’objectiu és contribuir a agilitzar els processos necessaris per tal d’aproximar la gestió al paradigma del desenvolupament sostenible. La nostra transversalitat i l’elevada capacitat d’adaptació del nostre equip de feina ens permet desenvolupar un gran ventall de productes, destacant les assistències tècniques continues en medi ambient o en gestió turística.