MEDI AMBIENT
CONSULTORIA
Avaluació d'Impacte Ambiental de la modificació num 2 de les NNSS d'Artà
Ajuntament d'Artà
Càlcul de taxa municipal de residus sòlids urbans
Ajuntament d'Andratx
Estudi preví a la regeneració de la platja de Cala Bona
Ajuntament de Son Servera
Pla de gestió de l'ús públic de Cala Varques
Ajuntament de Manacor
Seguiment de la gestió de residus i connexió al clavegueram de la planta hotelera
Ajuntament de Muro
Certificació energètica d'habitatges
Construccions Creatives Jaume Danús
Elaboració de l'Avaluació d'Impacte Ambiental per al projecte de construcció del Parc Verd de Campos
Ajuntament de Campos
Redacció de la memòria ambiental del projecte "Projecte de sortida a la mar de les aigües pluvial de l'Avinguda Primavera" (Colònia de Sant Jordi)
Ajuntament de Ses Salines
Estudi preliminar per recuperar la gestió directa de la neteja viària
Ajuntament d'Artà
Supervisió Ambiental per a les obres de clausura de l'Abocador de s'Estret
Ajuntament d'Andratx
Estudi previ per a l'implantació de l'anàlisi d'ADN per reduir la presencia de femtes canines al carrer
Ajuntament d'Artà
Producció de l'estudi "Pla de Gestió de la Demanda de Recursos Hídrics en el Municipi de Santanyí"
Ajuntament de Santanyí
COMUNICACIÓ
Campanya informativa "Utilitza el Punt Verd" per els habitatges en rústic
Ajuntament de Sant Llorenç
Campanya de concienciación ciudadana "Suma't al Civisme"
Ajuntament de Capdepera
Campanya d'informació per als ciutadans sobre el nou sistema de recollida de residus
Ajuntament de Son Servera
Campanya d'informació per al nou sistema de recollida de residus a la planta hotelera
Ajuntament de Son Servera
EDUCACIÓ
Tallers ambientals per a adults i grups específics
-vfdf
Campanya educativa i concurs de dibuix "L'aigua, font de vida"
Ajuntament de Santanyí
PARTICIPACIÓ
Gestió dels concerts participatius de l'Obra Social "laCaixa"
Fundació 'La Caixa'
Gestió dels processos de participació ciutadana "Agenda Local 21" a Son Servera, Santanyí, Estellencs i Montuïri
-vfdf
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
PROMOCIÓ i COMUNICACIÓ
- El Debat Familiar – ajuntament de Capdepera, Son Servera, Santanyí, Montuïri
Ajuntament de Montuïri
GESTIÓ INTERNA
- Coordinació Concerts participatius, igual com està ara a Medi Ambient
Ajuntament de Montuïri
- Gestió dels processos de participació ciutadana "Agenda Local 21" a Son Servera, Santanyí, Estellencs i Montuïri
Ajuntament de Son Servera
QUALITAT
Implantació de segells de Qualitat Turística
Gestors dels establiments del destí SICTED d'Artà
Ajuntament d'Artà
TURISME
COMUNICACIÓ
Producció de les senyals per a les Rutes Ciclo-Turístiques
Ajuntament de Santanyí
Creació del lloc web per promoure el turisme a Montuïri (www.turismemontuiri.com)
Ajuntament de Montuïri
Producció i disseny de la Guia de la Xarxa de Senderes d'Artà
Ajuntament d'Artà
Producció i disseny de la Guia de comerços de la Colònia de Sant Pere
Ajuntament d'Artà
Elaboració dels Tríptics d'Informació Turística
Ajuntament d'Estellencs
CONSULTORIA
Assessorament en la Declaració de Municipi Turístic
Ajuntament d'Andratx
Assistència continua en Turisme
Ajuntament d'Estellencs
Assistència especialitzada en Turisme de Natura
Ajuntament d'Artà
La producció dels Plans de Desenvolupament Municipal de Turisme (PDTM)
Ajuntament Andratx, Estellencs, Deià